Cơ hội mổ tim miễn phí cho người nghèo

Chương trình mổ tim miễn phí cho người nghèo nằm trong chuỗi các hoạt động mang tên “Nối nhịp trái tim” được thực hiện tại các tình phía Nam với sự hỗ trợ của các Mạnh thường quân, các doanh nghiệp vì cộng đồng, các cá nhân có lòng nhân ái. Đây là một hoạt động từ từ thiện nhằm giúp đõ những người nghèo có cơ hội mổ tim để tiếp tục được sống và cống hiến cho cuộc đời.